• Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.
 • Anadan olmayan qardaş sayılmaz.
 • Dığ-dığ qardaşı qardaşdan ayırar.
 • Duz-çörək deyiblər, düz çörək yeyiblər.
 • El el ilə keçinmiş, qardaş qardaş ilə keçinməmiş.
 • El içində – əmioğlu; əmioğlu içində – qardaş.
 • İlan yeddi qardaş olar.
 • Küsülü qardaş, gəl yükü çataq, küsümüz küsülülükdə.
 • Oğul ölsə ciyərim yanar, qardaş ölsə belim bükülər.
 • Oğul ölümü göz tökər, qardaş ölümü bel bükər.
 • Qan qardaş olsada, mal qardaş deyil.
 • Qardaş da dost olsa yaxşıdır.
 • Qardaş olaq, tən bölək.
 • Qardaş qardaş yaranıb, cibləri ayrı.
 • Qardaş qardaşı bıçaqladı, sonra dönüb qucaqladı.
 • Qardaş qardaşın pis gününü istəsə də, ölümünü istəməz.
 • Qardaş qardaşın yoxluğun istər, ölümün yox.
 • Qarın qardaşdan irəlidir.
 • Yaxşı dost qardaşdan əzəldir.
 • Yaxşı gündə yad yaxşı, yaman gündə vay qardaş!
Top