• Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.
 • Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.
 • Ağıl ağıldan üstün olar.
 • Ağıl yaşda olmaz, başda olar.
 • Ağıla gəl(məy)ən başa gələr.
 • Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.
 • Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.
 • Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.
 • Bacarıq ağılın nişanəsidir.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.
 • Bilmədiyini biləndən sor.
 • Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
 • Dəli ağlamaz, ağıllı gülməz.
 • Ədəb bazarda satılmaz...
 • Elm ağılın çırağıdır.
 • Elmin gücü, Yıxar bürcü.
 • Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.
 • Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən?
 • Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.
 • Hirsli başda ağıl olmaz
 • Ləyaqət ağıldadır, əsil-nəbəslə deyil.
 • Məkkəyə gedən dəvə hacı olmaz.
 • Qafil yaşamaqdan ölmək yaxşıdır.
 • Qələm əyri yonulsa da düz yazar.
 • Qələm qılıncdan itidir.
 • Qələm yazanı qılınc poza bilməz.
 • Qələmin ucu, qılıncın gücü.
 • Qüvvə hər şeyi, ağıl qüvvəni sındırar.
 • Savadsız adam kor kimidir.
 • Səfeh susanda, ağıllı görünür.
 • Taxtadan maşa, səfehdən paşa olmaz.
 • Tənbəl deyər: "Bu gün oynaram, sabah oxuyaram". Çalışqan deyər: "Bu gün oxuyaram, sabah oynaram".
Top