• Ağıllı qadın kişiyə dedikləri hər sözə şəkər qatır və kişinin dedikləri hər sözdən duzu yığışdırır (Ərəb atalar sözü)
 • Arvad elə bir şeydir ki: alanda peşman, almayanda.
 • Arvadın nə olduğun subaydan sor,
  arvadın necə olduğun evlidən.
 • Atın yaman - sat,
  Qardaşın yaman - qaç,
  arvadın yaman - at.
 • İt qadından ağıllıdır: sahibinə hürməz (Rus Atalar Sözləri)
 • Kişini tez qocaldar axşamdan yatan arvad.
 • Şən arvad həyatın şənliyidir.
 • Yaman arvad çox danışar, danışmasa savaşar.
 • Yaman arvad, tez kişini qocaldar, əsil arvad dərdlərini azaldar.
 • Yaman arvadın evi cəhənnəmdir.
 • Yaman olan arvad, ev-eşiyini qoyar gedər.
 • Yaxşı arvad ərini bəy eylər, yaman arvad – zay.
Top