• "Halva-halva" deməklə ağız şirin olmaz.
 • Asta gedən usta gedər.
 • Balıq vermə, balıq tutmağı öyrət.
 • Çala-çala çalağan olar.
 • Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.
 • Cəfa çəkməyən səfa görməz.
 • Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan (geyərsən).
 • Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.
 • Gücün çatan işdən yapış.
 • Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.
 • İş bədənin cövhəridir.
 • İş görənlə iş gördürən yarıdır.
 • İşə başlamaq işin yarısıdır.
 • Kamil bağban çəkər bağın səfasın.
 • Məsləhətli don gen olar.
 • Nə əkərsən, onu biçərsən.
 • Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.
 • Öyrənməklə bir iş bitər, biri başlar.
 • Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.
 • Sənət insan üçün xəzinədir.
 • Sözün ilə işin bir olsun.
 • Su bardağı suda sınar.
 • Tələsən tərsə düşər.
 • Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.
 • Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.
 • Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.
 • Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"
 • Ümid üzülməsə, hər iş çözülər.
 • Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.
 • Uşağı buyur, dalınca yüyür.
 • Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.
 • Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.
 • Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.
 • Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.
 • Yazda çalan qışda oynar.
 • Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.
 • Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.
 • Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.
 • Yorğanına bax, ayağını uzat.
 • Yorğun ata şallaq vursan, şıllaq atar.
 • Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz.
 • Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.
Top