• Düyü döyülməsə, aş olmaz.
  • Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.
  • El çalışar, yer sevinər.
    Yer barlanar, el sevinər.
  • Haydan gələn huya gedər
  • Tərləməmiş pul qazanmağ olmaz.
Top